Starostwo Powiatowe w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a

Numer główny 24 275 91 00
Sekretariat 24 275 91 01
Fax 24 275 91 00 wew. 144


WYDZIAŁY

 

Sekretarz Powiatu - Agnieszka Malanowska 24 275-91-02

Skarbnik Powiatu - Krzysztof Sobiecki 24 275 -91-08

Biuro Rady i Zarządu Powiatu 24 275 91 03

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru 24 275 91 05

Wydział Organizacji i Nadzoru 24 275 91 06

Referat Administracyjny 24 275 91 06

Informatyk 24 275 91 07

Wydział Finansowy/Główny Księgowy 24 275 91 10

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu 24 275 91 11

Wydział Komunikacji i Transportu (Transport ) 24 275 91 12

Wydział Komunikacji i Transportu (Uprawnienia) 24 275 91 13

Wydział Komunikacji i Transportu (Rejestracja pojazdów) 24 275 91 14 lub 15

Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 24 275 91 16

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (gospod. nieruch.) 24 275 91 17

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (Ośrodek) 24 275 91 18

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (Ewidencja) 24 275 91 20

Samodzielne stanowiska ds. kadr i płac 24 275 91 09

Samodzielne stanowisko ds. promocji i rozwoju powiatu 24 275 91 04

Powiatowy Rzecznik Konsumenta 24 275 91 36

Kasa 24 275 91 00 wew. 143
 


Starostwo Powiatowe w Sierpcu ul. Kopernika 9

WYDZIAŁY


Wydział Oświaty i Zdrowia 24 275 91 22 (do 26)

Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska 24 275 91 28

Wydział Rolnictwa i Środowiska 24 275 91 30 lub 31

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa 24 275 91 27

Wydział Architektury i Budownictwa 24 275 91 29


Starostwo Powiatowe w Sierpcu ul. Przemysłowa 2a (siedziba Straży Pożarnej w Sierpcu)


Referat

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej 24 275 91 47

Wstecz | Do góry
Wykonanie: Plocman