Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Witosa 2
tel. 024 275-42-12; 275-41-12, 275-46-56
e-mail:
wase@praca.gov.pl
http://www.pupsierpc.bip.org.pl
 Dyrektor: Ewa Barchanowicz


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a
tel.fax 024 275 76 60

www.pcprsierpc.bip.org.pl
email : pcpr.sierpc@wp.eu
Kierownik: Agnieszka Gorczyca

Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU
ul. Kościuszki 1A, 09-200 Sierpc
tel.(024)275 - 21 - 13
(024)275 - 77 - 80 Obwód Drogowy
Dyrektor: Artur Obrębski

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Słowackiego 32
tel. 024 275 20 01, fax 024 275 26 27
 Dyrektor: Dorota Kowalkowska
 

Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu

Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu
09 – 200 Sierpc, ul. Sucharskiego 2
tel. (0-24) 275–22–01, 275–27–46, 275–79–07, fax. 275–22–72
e-mail losierpc@losierpc.pl
Dyrektor: Ewa Nowakowska

Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu
Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu im. Jose de San Martina
09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 10
tel./fax 024 275 23 73
tel. 024 275 34 21
www.zs1sierpc.cba.pl
e-mail: zs1sierpc@op.pl
Dyrektor: Piotr Tyndorf

Zespół Szkół  Nr 2 w Sierpcu

Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Wiosny Ludów 7
tel. 024 275 28 51, 275 29 68
e-mail:
zsz.sierpc@gmail.com
www.zsznr2sierpc.pl
 Dyrektora: Magdalena Peda

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 10
tel. 024 275 13 09

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sierpcu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 8a
tel./fax 024 275 29 94
email: poradniasierpc@wp.pl
www.poradniasierpc.bip.org.pl
Dyrektor: Anna Sobocińska

Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych w Sierpcu
Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 10
tel./fax 024- 275 28 75
email: pzjbsierpc@wp.pl
Kierownik: Elżbieta Rypińska

Kryta Pływalnia w Sierpcu

Kryta Pływalnia
ul. Mjra Henryka Sucharskiego 2
09-200 Sierpc
tel. 024/275 74 72, fax 024/275 72 22

e-mail:basen.sierpc@wp.pl
www.basen.sierpc.pl
 Kierownika: Marek Iwiński

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 1
tel./fax 024 275 21 06
www.soswsierpc.pl
Dyrektor: Leonora Brudnicka 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu
Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 10
tel. 024 275 22 51, fax 024 275 81 09
 Dyrektor: Wojciech Kęsicki

Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
09-227 Szczutowo, ul. 3 Maja 116
tel. 024 276 74 74, 695 966 292
 Dyrektora: Grażyna Topolewska
 
Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie
09-227 Szczutowo, ul. 3 Maja 118
tel. 24 275 16 90
  Dyrektor: Nina Gąsiorowska
email: dom.dzieci@wp.pl
www.domdzieciszczutowo.pl

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Mjra Henryka Sucharskiego 2
09-200 Sierpc
tel. (24) 275-29-71
Dyrektor: Elżbieta Gozdowska

e-mail: pbpsierpc@interia.pl
www.pbp.sierpc.pl
Wstecz | Do góry
Wykonanie: Plocman